Mortis - Czarodzieje 1939

Pełna wersja: „Portret numerologiczny 11 22 33 44” - V. B. Bułhakow | Podręcznik do Numerologii
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.

DOSTĘPNOŚĆ: NA START, BIBLIOTEKA MAGICZNA, HOGWART


PORTRET NUMEROLOGICZNY
11 22 33 44

Vaksilij Baron Bułhakow




Czy wiesz jaki wpływ na twoje życie mają liczby? (...) Uporządkowanie ich otwiera drogę do samorealizacji, daje dostęp do ukrytych talentów i otwiera prostą drogę do sukcesu. (...) Po lekturze mojej książki będziecie w stanie wyłonić cyfry swojego przeznaczenia osobiście.

V. B. Bułhakow


SPIS TREŚCI
1. Znaczenie Numerologii.
2. Liczba Życia.
3. Alfabet numerologiczny.
4. Liczba Celu Życia.
5. Liczba Wewnętrzna.
6. Liczba Ekspresji Zewnętrznej.
7. Symbolika liczb.
8. Liczby mistrzowskie.


ZNACZENIE NUMEROLOGII
Numerologia to przepowiadanie przyszłości za pomocą liczb, imion, dat. Prognozowanie z liczb, opierające się na przekonaniu, że numer przyporządkowany danemu obiektowi (numer domu, zakodowane pod postacią liczby imię, data urodzenia, ślubu, wypadku) ma związek z jego losem.

Numerologia opiera się na kilku podstawach. Jedną z nich jest przekonanie, że imię zawiera wskazówki oraz omówienie charakteru i przeznaczenia osoby, która dane imię nosi. Druga podstawa mówi, że dawno temu Pitagoras rzekł, że każda z cyfr 1–9 ma swoją magiczną właściwość. Dzięki tym zasadom ludzie przez wiele wieków stworzyli mnóstwo systemów związanych z cyframi i imionami. Najbardziej znane to:

  • Liczba Celu Życia
  • Liczba Wewnętrzna
  • Liczba Ekspresji Zewnętrznej

Według numerologów nic nie dzieje się przypadkowo, ani to, że ktoś urodził się w jakimś kraju, ani, że posiada takie a nie inne imiona i nazwiska, datę urodzenia. Według numerologii dusza człowieka wstępuje w ciało po to, aby się doskonalić. W ziemskim życiu każdy z nas przeżywa jakieś lekcje (czasem nawet dosyć drastyczne doświadczenia), z których płynie nauka. Numerologia pozwala właśnie poznać to - jakie lekcje nas czekają, a jakie mamy już za sobą.

Podstawową procedurą numerologii jest sumowanie cyfr danej liczby. Czy to numer rejestracyjny, domu, czy data urodzenia. Wszystkie cyfry sumuje się do uzyskania jednocyfrowej liczby, właściwej tylko danej osobie, zdarzeniu czy przedmiotowi.

Czego możemy się dowiedzieć z numerologii?
Możemy poznać nasze zalety, talenty oraz uzdolnienia.
Dowiedzieć się jakie są nasze słabe strony, nad jakimi cechami charakteru powinniśmy pracować. Nauka to pomoże bardziej zrozumieć samego siebie.
Dzięki niej, możemy określić osobowość i predyspozycje człowieka. Dowiedzieć jakie się posiada cechy, nawet te najgłębiej ukryte.
Numerologia podpowie nam również, jaką pracę powinniśmy wybrać, by czuć się spełnionym zawodowo.
Numerologia uczy nas wykorzystywać sprzyjające momenty w życiu i jak łagodzić okresy niesprzyjające.
Na podstawie obliczeń, można przewidzieć, jakie wibracje niosą kolejne lata i na co powinniśmy zwrócić uwagę.
Daje wskazówki, jakiego powinniśmy szukać partnera, a na co uważać i nad czym pracować w już istniejących związkach.
Jakie imię najlepiej wybrać dla dziecka.
Jaka będzie odpowiednia data ślubu.
Z numerologii dowiemy się jakie wibracje posiada numer naszego domu i jaki to ma na nas bezpośredni wpływ. Numerologia bardzo często jest wykorzystywana w biznesie. Nie bez znaczenia jest, jakie wibracje będzie posiadać nazwa naszej firmy, i jaki dzień wybierzemy jako datę jej otwarcia.
Numerologia uczy nas żyć w zgodzie i harmonii z wszechświatem.


LICZBA ŻYCIA
Bardzo istotną liczbą jest Liczba Życia (zwana również Liczbą Urodzenia), określająca podstawowe cechy osobowościowe osoby, a także mogąca potem wskazać to, co czeka nas w konkretnych latach. Powstaje ona poprzez dodanie do siebie wszystkich cyfr, z jakich składa się dana data urodzenia. Jest ona jednym z najważniejszych elementów portretu. Symbolizuje wyzwanie życiowe, jakiemu musimy sprostać środkami danymi przez imiona i nazwisko. Jest to syntetyczny opis warunków środowiska kulturowego, w jakim przyjdzie człowiekowi działać i realizować swój rozwój.

Aby określić Liczbę Urodzenia, należy zsumować wszystkie cyfry z daty urodzenia. Jeżeli ktoś urodził się 11.11.1896r. równanie będzie wyglądać w sposób następujący:

1+1 + 1+1 +1+8+9+6 = 28 ⇒ 2+8 = 10 ⇒ 1

Oznacza to, że taka osoba jest numerologiczną jedynką - choć jedynie w kontekście daty urodzenia. Otrzymać można cyfrę od 1 do 9 lub tzw. Liczbę Mistrzowską - 11, 22, 33, 44.

Według numerologii Liczba Urodzenia determinuje cechy osoby. Wygląda to mniej więcej tak:

1 - to człowiek o cechach przywódczych, pionier przecierający innym szlaki, indywidualista, człowiek o silnej "wibracji", mocno zaznaczający swoją obecność, eksponujący swoje ego.

2 - to "dyplomata" mający świadomość dwóch obliczy świata, zainteresowany drugim człowiekiem, wrażliwy, kierujący się w życiu uczuciami.

3 - to człowiek ukierunkowany na osobiste spełnienie, o dużych talentach i możliwościach w każdej dziedzinie, we wszystkim co robi widać wolę działania, siłę, przedsiębiorczość oraz kreatywność. Ponieważ jednak jest zwykle osobą świecącą "światłem odbitym", to kiedy jest słabo ukierunkowana, zdeterminowana, trudno jej się odnaleźć.

4 - to logik osiągający najwięcej dzięki wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, bardzo odporny na stres związany z pracą.

5 - to osoba chętnie ucząca się nowych rzeczy, otwarta na nowinki, mająca dużą łatwość w zdobywaniu wiedzy, wielką zmysłowość oraz związaną z tym skłonność do używek.

6 - to osoba rodzinna, uważająca rodzinę za fundament swojego życia i mocno z nią związana. Jest zwykle kreatywna intelektualnie, ma łatwość odnajdywania się w przestrzeni i czasie, nie lubi stawiać sobie ograniczeń, jest bardzo uczuciowa i wrażliwa.

7 - to osoba wrażliwa i introwertyczna, łatwo robiąca karierę zawodową, bardzo zainteresowana sprawami duchowymi. Zbyt silna siódemka powoduje nadmierne przywiązanie do materii.

8 - to twórca na dużą skalę, energia zmieniająca się w materię, osoba tworząca i działająca poprzez podświadomość, uparta i zdeterminowana w działaniu.

9 - to osoba opierająca swoje działanie na bezinteresownej miłości, posiadająca "wibrację" spełnienia.

Korzystając z Liczby Urodzenia, można też zacząć skupiać się na przepowiadaniu przyszłości. Aby ocenić, co przyniesie dany rok - sumuje się cyfry daty urodzenia, aż do uzyskania właśnie Liczby Urodzenia. W przypadku osoby urodzonej 11.11.1896r. będzie to liczba 1.

Następnie sumuje się cyfry zawarte w danym roku, którego znaczenie chcemy poznać. W przypadku roku 1920 będzie to więc:
1+9+2+0 = 12 ⇒ 1+2 = 3

Zatem rok 1920 dla numerologicznej jedynki ma wibrację:
1 + 3 = 4.


ALFABET NUMEROLOGICZNY
Innym sposobem jest sumowanie cyfr przypisanych literom imienia i nazwiska. Więksi znawcy jeszcze oddzielają imię od nazwiska, albo samogłoski od spółgłosek. Aby zanalizować imię, należy znać cyfrę przypisaną danej literze. Każda litera alfabetu ma swą wartość cyfrową.
Międzynarodowy alfabet numerologiczny opiera się na alfabecie łacińskim.


TABELA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z



TABELA DLA ZAAWANSOWANYCH

A, Ą=1
B=2
C=3
D=4
E, Ę=5
F=6
G=7
H=8
I=9
J=10=1
K=11=2
L, Ł=12=3
M=13=4
N=14=5
O, Ó=15=6
P=16=7
Q=17=8
R=18=9
S=19=1
T=20=2
U=21=3
V=22=4
W=23=5
X=24=6
Y=25=7
Z, Ż, Ź=26=8



CO MOŻEMY OTRZYMAĆ PO UPORZĄDKOWANIU OTRZYMANYCH CYFR?

SAMOGŁOSKI IMIENIA I określają potencjał twórczy, talenty, inwencyjność, niepowtarzalność. Potrzeba: TWORZYĆ.

SPÓŁGŁOSKI IMIENIA I określają umiejętność adaptacji, elastyczność życiową, zdolności przystosowawcze, zdolność modyfikacji środowiska na swoje potrzeby. Potrzeba: TRANSFORMOWAĆ.

SAMOGŁOSKI IMIENIA II lub ich substytut określają indywidualność, charakterystyczny dla każdego człowieka sposób automanifestacji. Potrzeba: ZAISTNIEĆ.

SPÓŁGŁOSKI IMIENIA II lub ich substytut określają formę zewnętrzną indywidualności, wygląd zewnętrzny, zdrowie, samointegralność. Potrzeba: NADAĆ FORMĘ.

SAMOGŁOSKI NAZWISKA określają horyzonty umysłowe, stosunek do wykształcenia, sposób uczenia się i przekazywania informacji. Potrzeba: PRZEKAZAĆ.

SPÓŁGŁOSKI NAZWISKA określają zawód, miejsce w społeczeństwie i dzieło życia; mówią też coś o potomstwie. Potrzeba: UTRWALIĆ.

PO ZSUMOWANIU ODPOWIEDNICH LICZB OTRZYMAMY KOLEJNO:

Sumę Samogłosek, która mówi o treści skrytych myśli i marzeń. Odpowiada ona za nasze najgłębsze motywacje do działania wynikające z jakości posiadanej przez nas życiowej energii. Odpowiadają duchowej, wewnętrznej i niepoznawalnej intelektem stronie charakteru. Jednocześnie opisują wszystko to, co człowiek - kiedy to otrzyma - przestaje pragnąć więcej.

Sumę Spółgłosek, która opisuje zewnętrzną stronę osobowości. Jest to forma, jaką nadajemy energii samogłosek, a zarazem to potrzeby psychiczne, kierujące nas w stronę takiej, a nie innej formy realizacji. Opisują one zachowania, które są dla człowieka najbardziej naturalne, a odwołanie się do nich umożliwia w każdych warunkach odbicie się od przysłowiowego dna.

Sumę Imienia pierwszego, która opisuje świadomą i wolną część jaźni. To potencjały, które znamy i które są podległe naszej woli. Symbolizuje twórczość i rozmach osobowości, jej męskie potencjały. W portrecie numerologicznym kobiety symbolizuje ideał jej mężczyzny.

Sumę Imienia drugiego - opisuje potencjały nieuświadomione, działające czasem bez kontroli, a czasem możliwe do rozwinięcia dzięki pracy nad samym sobą. Opisują realia życia i jego ograniczenia, z którymi trzeba się liczyć. W portrecie numerologicznym mężczyzny symbolizuje ideał jego kobiety.

Sumę Nazwiska, która opisuje społeczne uwarunkowania egzystencji. Jest dosyć wiernym odpowiednikiem freudowskiego superego. Mówi o odziedziczonych tradycjach kulturowych, o ograniczeniach i możliwościach wypływających z egzystencji w określonym otoczeniu, preferującym taki, a nie inny system wartości.

Zamiast nazwiska można poddać analizie imiona rodziców, traktowane oczywiście jako jeden wyraz, wtedy otrzymujemy dokładny opis tradycji rodzinnej, jaka ukształtowała człowieka.

Suma Ostateczna Imienia i Nazwiska, to syntetyczny obraz osobowości, jakość jednocząca i realizująca potencjały sumy samogłosek i spółgłosek. To ta liczba jest na pierwszy rzut oka najbardziej widoczna w człowieku, najbardziej zewnętrzna i najbardziej wyeksponowana. To obraz osobowości, jaką człowiek stara się pokazać na zewnątrz i którą rzeczywiście widzi otoczenie. Ma ona wiele wspólnego z jungowskim pojęciem persony.


LICZBA CELU ŻYCIA
By zanalizować dowolne imię, trzeba zapisać imię na kartce, a pod nim cyfry przypisywane danym liczbom, np.

J
O
H
N
L
O
C
K
1
6
8
5
3
6
3
2


Należy zsumować wszystkie cyfry. Wynik imienia John Lock to 34. W tym przypadku suma cyfr wynosi 7 (3+4), więc jest to ostateczna Liczba Celu Życia. Jeżeli suma cyfr to liczba (powyżej 9, np.14), to należy je dodawać aż do skutku (aż wyjdzie przykładowo 3).


LICZBA WEWNĘTRZNA
Kolejna jest Liczba Wewnętrzna. Jest ona znakiem życia wewnętrznego, lęków i pragnień człowieka. Liczba Wewnętrzna to suma cyfr, przypisanych samogłoskom zawartym w imieniu.

J
O
H
N
L
O
C
K
J
6
H
N
L
6
C
K


Wychodzi suma liczb 12, którą upraszczamy do cyfry 3 (1+2).


LICZBA EKSPRESJI ZEWNĘTRZNEJ
Ta liczba mówi o osobowości człowieka, o jego obliczu widocznemu światu. Tym razem jest ona sumą wartości cyfr wszystkich spółgłosek imienia.

J
O
H
N
L
O
C
K
1
O
8
5
3
O
3
2


Otrzymasz sumę 22, którą można uprościć do cyfry 4 (2+2).


SYMBOLIKA LICZB
1 -  ambicja, zdolności przywódcze, niezwykła inteligencja, rozwaga i racjonalizm, kreatywność, rozwinięta wyobraźnia, oryginalność, wiara w siebie, logika, pragmatyzm, wybitna osobowość, potrzeba wyróżniania się i bycia ważnym, talent, elokwencja, wielka potrzeba wolności i niezależności;  nadmierna duma, egocentryzm; charakter władczy, despotyczny i dyktatorski; egoizm, materializm, nieumiejętność uznawania własnych błędów, łatwość ranienia innych, sarkazm, beznamiętność; nie przebiera w środkach w dążeniu do celu.

2 -  dyplomacja, wyrozumiałość, umiejętność współpracy w grupie, łagodność, wrażliwość, ugodowość i dobrotliwość, uduchowienie, chłonność umysłu, szczerość, prostoduszność, skromność, koleżeńskość i łatwość adaptacji, zawierania przyjaźni, wybaczania i zrozumienia;  niepewność; kompleksy, które odbierają wiarę w siebie i mogą powodować usuwanie się na dalszy plan; nadwrażliwość i drażliwość; wobec ryzyka paraliżuje je strach; nadmierna pobłażliwość i dobrotliwość, które mogą być nadużywane przez innych.

3 -  charyzma, obrotność; artystyczny i twórczy talent; elokwencja, łatwość w kontaktach z innymi ludźmi, lubi być centrum zainteresowania; wielkoduszność, idealizm, optymizm, wesołość, serdeczność,pozytywne myślenie, zapał do działań, natchnienie, łagodność uczuć, błyskotliwa i promienna osobowość;  lekkomyślność, próżność, niedojrzałość, niestałość, powierzchowność, brak wytrwałości, nieodpowiedzialność, unika zobowiązań, ucieka od rzeczywistości i kłopotów; nadmierna podatność na wpływy innych; ekstrawagancja, zadufanie, skłonność do mitomanii.

4 -  zorganizowanie, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, uporządkowanie, metodyczność; perfekcyjne i sumienne traktowanie pracy; wytrwałość, skrupulatność, praktyczność, realizm, gospodarność, oszczędność, pogoda ducha, cierpliwość, lojalność, powściągliwość, niezawodność; poświęcanie się dla osiągnięcia celu; zdolności manualne;  szorstkość, surowość, upór, rezerwa, oschłość; powierzchowność myślenia; rutyniarstwo, gnuśność; brak ekspresywności i poczucia humoru; pesymizm, negatywizm, skąpstwo, chciwość, skrępowanie, bojaźliwość; nie okazuje uczuć.

5 -  śmiałość, pomysłowość, żywiołowość, żarliwość, rozmach, ogromna witalność, inteligencja, bystrość, roztropność, dzielność, energia, spontaniczność; czujny, dociekliwy i wszechstronny umysł; intuicyjność, przenikliwość; natura poszukująca, potrzebuje żyć intensywnie i swobodnie;  niecierpliwość, impulsywność, agresywność przyciągająca problemy, nerwowość, niepokój, napięcie, porywczość, nierozważność, brak refleksji i przenikliwości; zachowanie gwałtowne, lekkomyślne i nieprzemyślane; tchórzostwo, wstydliwość; brak spokoju i ustatkowania.

6 -  wrażliwość, zrównoważenie, harmonia współpracy z innymi, towarzyskość, łatwość przystosowania, dominacja uczuć, miłość, uczciwość, wielkoduszność, ofiarność; odpowiedzialność i poświęcenie dla najbliższych; powaga, roztropność, rozwaga, zdolności artystyczne, prostolinijność;  lenistwo, nieczułość, pasywność, unikanie trudnych zadań; komplikuje sobie życie wyimaginowanymi kłopotami; zachłanna, obsesyjna i władcza w uczuciach; pesymizm, hipochondria; walczy w interesie innych a nie swoim; czasem bywa wykorzystywana przez innych ludzi

7 -  głęboka duchowość i umysłowość, szlachetność, delikatność, elegancja, skupienie, powaga, rezerwa, analityczność, logika, racjonalizm, zmysł obserwacji, dociekliwość, pilność, badawcza umysłowość, selektywność, perfekcjonizm, indywidualizm, potrzeba niezależności, mistycyzm, spostrzegawczość, intuicyjność, marzycielstwo, łatwość medytacji;  samoograniczanie,izolowanie się, samotność, beznamiętność, problemy adaptacyjne, egoizm, pesymizm, melancholia; posępność,która może doprowadzić do depresji, nerwicy lub oziębłości uczuciowej; skłonność do autodestrukcji.

8 -  skuteczny, sprawny, znakomity organizator; niestrudzony pracownik; praktyczność, konstruktywność, realizm, upór, energiczność, bojowość, wysokie wymagania, siła, zdyscyplinowanie, wytrwałość,solidność, godność; zdolności uwodzicielskie, magnetyzm, samokontrola, zimna krew, ambicja, zmysł handlowy, skuteczność w sprawach handlowych;  nadmierna powaga, nieustępliwość, nieugiętość, ekstremizm, radykalizm, gwałtowność, tyrania; nieprzejednanie potrafi wybaczyć; zaślepienie,fanatyzm, egoizm, oschłość, brak poczucia humoru, niekontrolowana ambicja /gotowa jest zrobić wszystko, aby ją zaspokoić.

9 -  powołanie do pracy społecznej, wielkoduszność, dobrotliwość, szlachetność, wyrozumiałość, altruizm, idealizm, namiętność, żywiołowość, romantyczność, odwaga, wysokie morale, brak uprzedzeń, nieskrępowanie, energia, aktywność, bystry umysł, wybitna inteligencja, szczerość, uczciwość, potrzeba wolności, intuicyjność, jasnowidzenie; agresywność, nietolerancja dla cudzych wad, nadmierny temperament, egzaltacja, wybuchowość, władczość, niecierpliwość, neurotyczne skłonności, wyniosłość, fatalizm, egoizm, egocentryzm, prowokuje konflikty, zaniedbuje obowiązki rodzinne, obojętność wobec problemów innych ludzi.


LICZBY MISTRZOWSKIE
Osoby te wybrały te wibracje urodzenia ponieważ są istotami o długiej drodze kosmicznej ewolucji. 'Stare dusze', gdy stają się świadome swojego kosmicznego zobowiązania służby innym, przychodzą na świat w celu by kochać, uczyć, prowadzić i chronić wszystkich ludzi. Kiedy projektują swoje wewnętrzne światło, oświetlają życie innych i inspirują ich do rozwoju oraz do tego, by stawali się lepszymi.
Osobistym wyzwaniem takich osób jest przezwyciężenie słabości i ograniczeń ich cyfry prostej.

LICZBA MISTRZOWSKA - JEDENAŚCIE
Interesuje się duchowością, filozofia i psychologią. Wierzy w astrologię, numerologię oraz inne techniki predykcyjne, ponieważ sama ma wiele proroczych snów, widzi i przeczuwa rzeczy, o których inni nie mają pojęcia. Wrażliwa na piękno i sztukę, bywa artystą mniej lub bardziej spełnionym. Tworzy, by dzielić się z innymi emocjonalnym doświadczeniem, raczej nie dla pieniędzy. Nie powinna zajmować się biznesem i szukać bogactwa, ponieważ przychodzi na Ziemię, by być duchowym nauczycielem. Uważać musi na emocje.


LICZBA MISTRZOWSKA - DWADZIEŚCIA DWA
To geniusz twórczych wynalazków. Inteligentny konstruktor, który potrafi nadawać najbardziej wyszukana formę swoim pomysłom. Ma prawo i obowiązek realizować swoje możliwości w materii. W przeciwieństwie do Jedenastki, staje się mistrzem prosperity, który wciela myśli w ciało i materializuje marzenia dla dobra ludzkości. Jest konkretny i praktyczny. Chociaż daleki od fruwania w obłokach, wyczuwa zasady rządzące Wszechświatem i zaprzęga je do pracy. Nie wolno mu być egoistą, ponieważ wówczas stać się może demonem destrukcji. Nie wolno dotykać czarnej magii.


LICZBA MISTRZOWSKA - TRZYDZIEŚCI TRZY
Z założenia jest to symbol uniwersalnej miłości. Taki człowiek tworzy wokół siebie pełna ciepła aurę, która powoduje, że każdy chce być jak najbliżej niego. Charakteryzuje go empatia, współczucie, serdeczność i altruizm. Chętnie pomaga każdemu i prowadzi go zazwyczaj w stronę rozwoju osobistego, ponieważ sam interesuje się tym, co duchowe, magiczne i niezwykłe. Zazwyczaj uzdolniony artystycznie i bardzo twórczy, z łatwością nawiązuje kontakty z innymi. Tolerancyjny, cierpliwy i mądry. Nie wolno mu się poświęcać, narzekać i użalać nad sobą. Musi nauczyć się odpowiedzialności.


LICZBA MISTRZOWSKA - CZTERDZIEŚCI CZTERY
To siła biznesu, pieniędzy i władzy. Symbolizuje panowanie ducha nad materią. Dotyczy zarazem prosperity, umiejętności radzenia sobie z finansami, zdobywania sławy, jak i zdolności w zakresie uzdrawiania dotykiem. To także sprawiedliwość i moralność oparta na ponadczasowej wiedzy. Sprzyja ewolucji świata, ponieważ ma ogromny wpływ na to, co się dzieje. Jeśli równowaga między duchem a materią zostaje zachowana, wówczas przynosi sukces i powodzenie w różnych przedsięwzięciach. Należy wystrzegać się zakulisowych manipulacji, egoizmu i chciwości.